Onze Visie

Winkelvastgoed op toplocaties!

BIMMO hanteert een duidelijke visie op de evoluerende retailmarkt.

De winkelvastgoedmarkt in de periferie, aan de rand van woonkernen of langs invalswegen naar stedelijke centra, heeft haar eigen plaats ingenomen naast deze van de kernwinkels in het centrum van de steden. BIMMO heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in deze winkelpanden gelegen in de periferie. Het perifeer winkelvastgoed van BIMMO is een aanvulling én een versterkte aantrekking voor de detailhandel van de stadscentrumwinkelpanden. Deze complementaire samenwerking van detailhandel tussen de periferie en de kern vervult een cruciale rol voor de retailers en hun klanten. Als gevolg hiervan worden de Retail Parken en Retail Clusters, onder het beheer van BIMMO, gekenmerkt door een grote stabiliteit zowel langs de huurderszijde als bij hun consumenten. Dit is het gevolg van enerzijds de kwaliteit van de ligging en anderzijds de samenwerking met de lokale zelfstandigen en economie, het kloppend hart van de steden en gemeenten.

BIMMO heeft het afgelopen jaar geïnvesteerd in Retail Parken waarbij alle winkelpanden gebruik maken van een ruime centrale parking. De klanten bezoeken dus meerdere handelszaken zonder hun wagen te verplaatsen. De winkelpanden maken aldus deel uit van een geïntegreerd handelscomplex. Mooie realisaties hiervan zijn onder meer DANSAERT PARK te DILBEEK/GROOT-BIJGAARDEN en DEINZESHOPPING te DEINZE, evenals de andere BIMMO clusters.

De belangrijkste doelstelling op termijn voor BIMMO is het verder beheren en uitbreiden van Retail vastgoed, die door locatiekeuze en de kwaliteit en diversificatie van huurders op lange termijn een bestendige groei verzekert. Een bestudeerde mix van Retail zoals fashion, vrijetijdsartikelen, speelgoed, doe-het-zelf, woning en tuin, food en horeca is hiervoor een goed uitgebouwd uitgangspunt. De evolutie van het soort Retail wordt nauwgezet opgevolgd. Een uitgekiende combinatie van winkels op onze Parken en Clusters zijn een aantrekking en een beleving voor de consumenten.

Clicks & Bricks: omnichanel in Retail!

BIMMO hecht belang aan de huidige evolutie van een winkelgeoriënteerde naar een klantgeoriënteerde Retail benadering. Het is vandaag voor onze retailers een uitdaging om online en offline kanalen te integreren, te laten evolueren en te doen opereren zowel in de fysieke als in de digitale wereld. Het is zoeken naar de juiste synergie tussen de fysieke infrastructuur en de digitale kanalen, om op deze wijze toegevoegde waarde te creëren voor de consument. Voordelen van een digitaal kanaal voor klanten zijn onder meer de mogelijkheid om productinformatie op te zoeken, reserveringen te doen en dit terwijl de exploitant door middel van de fysieke aanwezigheid in zijn winkel heel wat touch-and-feel mogelijkheden biedt aan de consumenten.

BIMMO gelooft erin dat e-commerce én de fysieke winkel mekaar versterken. Winkels in de relatief onmiddellijke nabijheid van de klant zijn niet alleen een comfort, maar een strikte noodzaak om de consument de vrijheid te geven om zijn product te “voelen”.